De Regenboog is altijd op
zoek naar verbinding

De Regenboog is altijd op
zoek naar verbinding

Op De Regenboog draait het om verbinding. Dat de dorpsschool daarmee probeert het dorp leefbaar te houden, is een extra reden om goed na te denken over de te maken keuzes, zo vindt intern begeleider Jenet. “We willen iets voor Wilsum betekenen en dus zijn we altijd op zoek naar verbinding en proberen aan te vullen en te versterken waar het kan.”

De biebbus verdween. “Een aderlating voor het dorp, het lezen nam af,” aldus Jenet. “We zijn ontzettend blij met onze bibliotheek op school. Niet alleen voor onze kinderen is dit heel erg prettig, ook andere inwoners kunnen hun bestelde boeken bij ons ophalen.” De leerlingen van De Regenboog mogen hun boeken ook mee naar huis nemen om thuis lekker verder te lezen.

Binnen de school wordt gewerkt met een fysiotherapeut en een logopedist. Jenet merkt dat die korte lijnen geweldig werken. “Er is goed overleg met de leerkracht. Er kan in de klas gekeken worden of de pengreep in orde is en voor een kleine hulpvraag is er snel contact. Voor ouders is het prettig dat ze in school terecht kunnen en niet het dorp uit hoeven.” Ook inwoners mogen gebruik maken van de fysiotherapeut of logopedist die een aantal momenten in de week aanwezig is.

“Dit dorp laat zien waar je als klein dorp groot in kunt zijn”

Image
Image
Image
Image

Samen voor het kind

De peuterspeelzaal zit in hetzelfde gebouw. We werken intensief met hen samen. De overstap naar de basisschool verloopt zo op een natuurlijke manier. “We doen over en weer bezoekjes. Zo komen peuters af en toe een werkje maken bij de kleuters. Ik vind het erg prettig dat de leidster aanschuift bij het gesprek met de ouders als daar aanleiding voor is. Zo gaan we samen voor het kind.”

Opvoedtips

Jenet heeft als intern begeleider korte lijnen met schoolmaatschappelijk werk. “Ouders hebben opvoedvragen over hoe ze hun kind op tijd naar bed krijgen of hoe ze de beeldschermtijd binnen de perken kunnen houden. Wij nemen de opvoedtips van Centrum Jeugd en Gezin mee in onze nieuwsbrief, maar verwijzen ook ouders door als ze daar behoefte aan hebben.”

Image

Activiteiten

De verschillende verenigingen in het dorp betrekken regelmatig de kinderen van de school bij hun activiteiten. Het hoogtepunt is wel het Oranjefeest in het dorp. De Meuleweide organiseert een smokkeltocht, de voetbalclub een familietoernooi en de gymvereniging organiseert de avondvierdaagse waar de leerlingen aan mee kunnen doen. “Dit dorp laat zien waar je als klein dorp groot in kunt zijn en daar profiteren onze leerlingen enorm van.”

“Ook inwoners mogen gebruik maken van de fysiotherapeut of logopedist"