Onderwijsresultaten

UITSTROOMTABEL
UITSTROOM LEERLINGEN GROEP 8
Traject
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
VWO
1
1
1
HAVO t/m VWO
1
1
3
HAVO
2
4
3
1
VMBO TL t/m HAVO
3
1
4
1
VMBO TL
2
2
2
4
VMBO KL t/m VMBO TL
1
4
1
1
3
VMBO BL
4
VMBO BL, met LWOO*
VMBO BL t/m VMBO KL
1
1
1
VMBO KL
3
2
2
10
16
14
4
17
* Leerwegondersteuning
EINDOPBRENGSTEN
Schooljaar
Score
2017-2018
Route 8 gemiddelde 209, landelijk gemiddelde 206
2018-2019
Route 8 gemiddelde 205,9, landelijk gemiddelde 206
2019-2020
geen eindtoets gemaakt vanwege corona
2020-2021
Route 8 gemiddelde 190,5, landelijk gemiddelde 208

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school. We zien de kwaliteit breder dan de Cito opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere Cito toetsuitslagen bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs. Ook het oordeel van de inspectie, tevredenheidsonderzoeken en de feedbackgesprekken met kinderen, ouders en collega’s spelen een rol bij het beoordelen van een school.

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school is.

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school. We zien de kwaliteit breder dan de Cito opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere Cito toetsuitslagen bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs. Ook het oordeel van de inspectie, tevredenheidsonderzoeken en de feedbackgesprekken met kinderen, ouders en collega’s spelen een rol bij het beoordelen van een school.

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school is.

Image

DOORSTROMING VAN KLEUTERS

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.