Betrokken kinderen door
werken op eigen niveau

Betrokken kinderen door
werken op eigen niveau

Geen kind is hetzelfde, dus niet alles is voor iedereen haalbaar. “Op De Regenboog vinden we dat je als uniek mens geboren wordt. Je moet eerst aarden en hechten voor je tot groei en bloei kunt komen. We stoppen dus veel energie in wortelen, welbevinden en veilig voelen. De basis hiervoor ligt in onze christelijke identiteit en in de Kanjertraining. Voor ieder kind stellen we doelen en reflecteren met kinderen de vorderingen en het leerproces. Met een groeps- en een ontwikkelingsplan houden we vinger aan de pols.”
Image

Door de ontwikkeling van het kind te volgen, werkt iedere leerling op De Regenboog op zijn eigen niveau en op zijn eigen wijze. Volgens Carien is dat de kracht van het onderwijs. “Je ziet veel meer betrokkenheid bij de kinderen. We laten ze de successen vieren. Na het behaalde resultaat zijn ze allemaal trots en dat is voor ons geweldig om te zien.” De school werkt niet met methodes voor bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis. Er wordt gewerkt in thema’s. Volgens Carien boeit dit onderwijs alle kinderen. “De leerlingen zijn veel meer betrokken." Wij stellen kaders en bieden kinderen een bepaalde keuzevrijheid. Wij willen door middel van interactief lesgeven stimuleren dat kinderen zelf en van elkaar leren.”

Excursies en gastlessen

Om aan te sluiten bij de belangstelling en talenten van kinderen zijn er diverse soorten lessen. “Tijdens het thema bos gaan we met de boswachter het bos in. Je moet het zien, voelen en ruiken. Zo kregen we ook een keer een gastles van een kok in een Chinees restaurant.” Ook nemen de kinderen soms het heft in eigen hand. Ze maken dan zelf afspraken over een excursie. Ook zorgen ze zelf dat er ouders zijn die voor het vervoer zorgen. “Zo zien we het graag, kinderen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces.”

“Wij zijn meer coach,
helper en versterker”

Wortelen van de boom

Wortelen van de boom

In ons onderwijs staat de boom centraal, als kapstok voor het onderwijs.Je wordt als uniek mens geboren. Je moet je eerst wortelen voor je tot groei en bloei kunt komen. Op De Regenboog stoppen wij veel tijd en energie in het wortelen. Het gaat om welbevinden en je veilig voelen.

Kinderen leren goed plannen

Carien is zich er van bewust dat het wel wat vraagt van de kinderen. “Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn wij er om te sturen en te begeleiden als dat nodig is.” De rol van de juf en meester verandert op De Regenboog door deze manier van lesgeven. “Wij zijn meer coach, helper en versterker. Wij staan meer naast het kind in plaats van vroeger alleen maar voor de klas. We krijgen vanuit het voortgezet onderwijs te horen dat onze kinderen al heel goed kunnen plannen.”

Image

Doelen stellen

Vanaf leerjaar 4 heeft ieder kind een eigen laptop. De school heeft zelf lessen ontwikkeld die aansluiten bij de manier van werken; Engels, topografie, taal en spelling. Het belangrijkste is dat kinderen op eigen niveau kunnen werken. Na de vragen wat weet je al en wat wil je nog leren? kiezen de kinderen met welk doel ze aan de slag gaan en op welke manier. “We werken met een doelenmap. De doelen zijn afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Regelmatig bespreken we aan de hand van het doelenmapje de voortgang met de kinderen. 

Image