Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur heeft, na instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de vrijwillige ouderbijdrage op € 18,- per kind vastgesteld. Daarnaast kan aan u gevraagd worden een vrijwillige bijdrage te geven voor schoolreizen en schoolkampen. De school vraagt hiervoor instemming van de medezeggenschapsraad van de school. Ook hiervoor geldt dat deze bijdrage vrijwillig is en dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten. U zult echter begrijpen dat wanneer meerdere ouders/verzorgers de bijdrage niet betalen een activiteit als geheel kan komen te vervallen.

De school informeert de ouders wanneer er een betaalverzoek voor de ouderbijdrage verwacht kan worden.

Tussenschoolse opvang

IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het reguliere rooster wordt op De Ontdekking de tussenschoolse opvang uitgevoerd door medewerkers en door vrijwilligers/ouders.

Buitenschoolse opvang

Er wordt door IRIS-opvang voor- en naschoolse opvang aangeboden op De Ontdekking. Dit wordt, naar behoefte, in principe dagelijks aangeboden. Ook is er sinds dit schooljaar op maandagochtend t/m donderdagochtend een peuteropvang in de school. Neem gerust contact op met IRIS-opvang om de mogelijkheden voor (één van) beide na te gaan! U vindt alle informatie over de opvang en de contactgegevens via de site: