Identiteit

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Voor ons betekent dat de bijbel het uitgangspunt is van ons denken en doen. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden, week- of dagopeningen en vieringen willen we iets ervaren van de verbondenheid met de Schepper en met de ander.

De onderlinge verbondenheid geeft ons tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar en de wereld waarin we wonen. Daarom gaat onze christelijke identiteit verder dan de bijbellessen.

Wij willen ons in onze omgang met elkaar, de keuze en de behandeling van de leerstof laten inspireren door de Bijbelse boodschap. Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit ons christen zijn willen we ook vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap en integratie.