“We kennen alle kinderen”

“We kennen alle kinderen”

“De Ontdekking is een buurtschool waar we ieder kind willen zien,” zo omschrijft directeur Renske haar school. “We kennen alle kinderen, er is een positieve sfeer en we zijn blij met het goede contact met ouders van onze leerlingen.”
Image

“Ieder kind is verschillend. Aan deze leerbehoefte geven we graag gehoor.” - Renske

Op bezoek bij iedere kleuter

“Vanaf het moment dat een peuter bij ons wordt aangemeld, gaan we in gesprek. We spreken wenmomenten af en bespreken samen hoe de nieuwe leerling zo goed mogelijk in kan voegen in het ritme van het schoolleven. Het ene kind heeft wat meer tijd nodig om te wennen en de uren op te bouwen dan het andere kind. Iedere nieuwe leerling ontvangt met de post een uitnodigingskaartje voor de wenmomenten op school. Een aantal weken na de start gaat de leerkracht op huisbezoek. Het is waardevol om het kind ook in zijn thuisomgeving te leren kennen. ”

Overzicht

“Rust en structuur in onze school bieden duidelijkheid en veiligheid. Op onze school is het een belangrijke randvoorwaarde om tot leren te komen. We werken bijvoorbeeld in alle groepen met een dagplanning. Dat geeft een goed overzicht voor de kinderen. Zo kunnen ze zich concentreren en worden ze niet afgeleid.”

Lekker lezen

“Bij ons staat het leesonderwijs centraal. Lezen is leuk en zo brengen we het ook. De basis moet goed zijn, zelfs bij rekenen speelt lezen een belangrijke rol. We willen kinderen leren hun eigen doelen stellen zodat ze zich blijven ontwikkelen op de manier die bij hen past.”

Image
Image
Image

Onderwijs op maat

“Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, wordt de lesstof ingedikt. Ook krijgen zij ander werk aangeboden. Dit doen we vanaf de kleuters. Een creatief denkend kind geven we vaker een andere opdracht. Bijvoorbeeld: bouw maar een brug van de ene tafel naar de andere met een stapel kranten of Duplo.

Hiermee nodigen we een kind uit om zijn denkvermogens aan te spreken. In hogere groepen kan dit een onderzoek over een bepaald thema zijn. Na afsluiting kan het met de rest van de groep gedeeld worden met bijvoorbeeld een presentatie voor de klas.”

Werken op je eigen niveau

“Ieder kind is verschillend. Aan deze leerbehoefte geven we graag gehoor. Er zijn kinderen die met rekenen bijvoorbeeld aansluiten bij een andere groep omdat dat niveau beter past. Ook kan een onderwijsassistent in de klas ruimte geven aan de leerkracht om aandacht te geven aan een leerling die extra of andere instructie nodig heeft.”