Samenwerken voor

de toekomst van je kind

Samenwerken voor

de toekomst van je kind

“De relatie met ouders is heel belangrijk op de Ontdekking,” vertelt leerkracht Brenda. “We verwachten samenwerking want samen werken we aan de toekomst van het kind. Het is goed als het kind centraal staat en wij daar samen voor gaan.”
Image

Wennen op school

“Dit begint al bij de aanmelding van een nieuwe kleuter. We gaan van tevoren in gesprek en vertellen hoe het gaat bij ons op school. De nieuwe leerling krijgt een uitnodigingskaartje thuis als welkom op de nieuwe school. Met de ouders spreken we wenmomenten af. In de startfase houden we goed in de gaten of de kleuter het goed vol kan houden. Er is nauwe afstemming tussen school en ouders of het goed verloopt en waar nodig kan in passend tempo worden opgebouwd.”

Huisbezoek bij kleuters

“Na een aantal weken school krijgt de kleuter de juf thuis op bezoek. Het is waardevol voor ons om een kind in de eigen omgeving te zien. Soms zijn kinderen vrijer thuis. Ze vinden het leuk om bijvoorbeeld hun kamer te laten zien. Met de informatie over thuis kunnen we op school goed aansluiten bij de belevingswereld van een kind. Zo bevorderen we het welzijn van het kind op school.”

Image
Image

“Het gaat uiteindelijk om de leerling” - Brenda

Startgesprek

“Ieder schooljaar beginnen we met een startgesprek. Een mooie kennismaking tussen kind, ouders en leerkracht. Ouders vertellen over hun kind en wat het nodig heeft. Vanaf groep 5 worden de kinderen ook uitgenodigd en geven ze zelf aan wat ze prettig vinden om tot leren te komen. Vanaf groep 5 mogen de kinderen ook bij de rapportgesprekken zijn. Het is mooi om dat samen te kunnen doen en mét het kind te praten in plaats van over het kind. Het gaat uiteindelijk om de leerling.”

Nieuwsbrief en ouder-app

“Via onze nieuwsbrief en de Parro-app houden we ouders op de hoogte over wat er gebeurt op school. In de Parro-app wordt er verteld over waar in de groepen aan gewerkt wordt. In de hogere groepen wordt het huiswerk beschreven. In de klas leren kinderen hun werk te plannen en in groep 8 werken de kinderen met een agenda. Het is fijn als ouders daar thuis bij helpen.”

Gesprekken met ouders

“We houden een aantal keer per jaar panelgesprekken. Met een groep ouders gaan we in gesprek over een thema. Het is mooi om samen in gesprek te zijn over de toekomst van de school. De ene keer gaat het over ouderbetrokkenheid, de andere keer over normen en waarden binnen de school. Het zijn altijd waardevolle bijeenkomsten.”