“Het is een warme school”

“Het is een warme school”

“Een christelijke school in de buurt van ons huis,” daar was Suzanne naar op zoek toen haar oudste kind naar de basisschool ging. “De Ontdekking is een warme school. De kinderen worden dagelijks welkom geheten door de leerkracht. Ieder kind wordt echt gezien.”

Je voelt je welkom

“Dat geldt ook voor onze jongere kinderen. De leerkrachten betrekken hen al bij dingen en geven aan dat het fijn is dat zij straks ook op school komen. Je voelt je al erg welkom dan. Door de kleinschaligheid weet iedereen wie je bent. De school neemt echt de tijd voor elk kind en iedere ouder.”

De Ontdekking zijn wij samen

“Ik zit in de activiteitencommissie, mijn man in de ouderbetrokkenheidscommissie en onze oudste dochter in de leerlingenraad. We zijn graag actief en betrokken. Als je de verbinding tussen ouders en leerkrachten kort wilt houden, moet je er zelf iets voor doen. Je kind zit vijf dagen in de week op school, daar wil je dan toch in investeren? We zijn de Ontdekking echt samen. Het klinkt misschien wat wollig, maar het is echt zo.”

Image

“Wij vinden het prettig dat ouderbetrokkenheid zo hoog in het vaandel staat” - Suzanne

Ouderbetrokkenheid

“Tijdens diverse momenten wordt ouders om input gevraagd. Er zijn thema-avonden waar je mee kunt denken over diverse onderwerpen. Als er iets is, is er altijd de mogelijkheid dit met de leerkracht of de directie te bespreken. Wij vinden het prettig dat de Ontdekking ouderbetrokkenheid zo hoog in het vaandel heeft staan.”

Leerlingen bedenken glijbaan

“Ook de kinderen mogen meedenken. Onze dochter wilde graag namens haar klas in de leerlingenraad. Leuk dat de directeur kinderen actief bij de school betrekt. De leerlingen worden gehoord. Na een vergadering bespreken zij de dingen weer in hun klas. Zo hebben de kinderen ook meegedacht over de nieuwbouw die nu gerealiseerd wordt. De glijbaan in school komt door input van de leerlingen. Momenteel spreken ze over de inrichting van het nieuwe plein. Onze dochter is erg enthousiast en ze leert er veel van.”

“Ontvangen met een glimlach”

“Ontvangen met een glimlach”

“Het gevoel van een dorpsschool in de stad,” zo beschrijft ouder Hadassa de Ontdekking. “Onze kinderen worden dagelijks met een grote glimlach ontvangen door de leerkrachten. Ze hebben het echt fijn op school. Wij ook, het contact is goed en de lijnen zijn kort.”

Goed gevoel

“We voelden ons direct thuis op school. We zochten een school met een christelijke inslag en dicht bij huis. Hier is iedere dag een dagopening en de feestdagen worden samen gevierd. Na een prettige rondleiding hebben we de knoop snel doorgehakt.”

Image
Image

Beste uit je kind halen

“Je moet als ouders samenwerken met school om het beste uit je kind te halen. Dat gaat heel goed hier op school. De betrokkenheid is groot en de leerkrachten zijn erg toegankelijk. Je kunt na schooltijd binnen lopen of een afspraak maken. Ze koppelen altijd terug door je even aan te spreken of als hier geen gelegenheid voor is door te bellen of mailen. Als er iets is, word je altijd geholpen.”

“Mooi om samen ons steentje bij te dragen” - Hadassa

Image

Kijken naar kinderen

“Er wordt goed naar de kinderen gekeken. Onze zoon wil alles graag goed doen. Hij wordt uitgedaagd in leren lezen en schrijven in groep 3. Hij geniet ook van het spelen met vriendjes. Dat geldt ook voor onze dochter. De kinderen gaan met plezier naar school.”

Activiteitencommissie

“Ik zit in de activiteitencommissie omdat ik het fijn vind om te helpen op school. We organiseren bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en het pleinfeest. Ieder jaar is er een sponsoractie. Dit jaar hebben de kinderen met een sponsorloop geld ingezameld voor speelmateriaal en speeltoestellen voor het schoolplein bij de nieuwe school. Mooi om daar samen ons steentje aan bij te dragen.”

Actieve ouders

“School doet een beroep op ouders om soms te helpen. Bijvoorbeeld bij een excursie naar de bibliotheek of het schoolreisje van de kleuters. Ook helpen er ouders bij creamiddagen. Iedereen wil iets doen, dat is echt heel fijn. Zeker voor de kinderen want die doen daardoor meer andere en leuke dingen.”