“Bij ons leren kinderen samen,
van elkaar en met elkaar ”

“Bij ons leren kinderen samen,
van elkaar en met elkaar ”

Op de Bouwmanschool vinden wij het erg belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Het ene kind is meer een doener, de ander juist een denker. De kracht zit hem in de benadering. Iedereen is welkom op de Bouwmanschool. De verschillende manieren van leren worden gelijk gewaardeerd. Dat kinderen veel verschillen in leerstijl, voorkeur, intelligentie, cultuur, karakter en veel van elkaar leren is een feit. Wat kinderen gemeen hebben is dat ze gebaat zijn bij structuur en duidelijkheid en een leerkracht nodig hebben om tot leren te komen. Kinderen leren zo vanuit een sterke basis en groeien in de eerste stappen naar zelfstandigheid.
Wij benaderen kinderen vanuit de Positive Behaviour Supportmethode (PBS). In het kort houdt PBS in dat je preventief gedragsverwachtingen aanleert. Daarnaast is het belangrijk om de kinderen te zien en vooral aandacht te geven aan hetgeen dat goed gaat. Dit stimuleert kinderen te doen wat er van hen wordt verwacht. We zien dat PBS een positief effect heeft op ons pedagogisch klimaat. Kinderen geven aan dat er een fijne sfeer op school is en dat ieder kind er mag er zijn!

Onze kernwaarden zijn:
Image
Image
Image
Image
Deze kernwaarden geven de kern weer van wie wij zijn als de Bouwmanschool.

Wij geloven echt dat kinderen unieke eigenschappen en kwaliteiten hebben, zo leren kinderen samen, van elkaar en met elkaar. KansRijk betekent voor ons dat ieder kind, binnen zijn / haar mogelijkheden de kansen krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij gaan met liefde en vanuit zorg om met uw kind(eren).

Wij wensen u veel leesplezier!

Wilt u meer weten over de Bouwmanschool? Bel of mail dan voor een afspraak.