“Doeners en Denkers Samen Kansrijk”

“Doeners en Denkers Samen Kansrijk”

‘Het ene kind is meer een doener, de ander juist een denker. De kracht zit hem in de benadering. Iedereen is welkom op de Bouwmanschool. De verschillende manieren van leren worden gelijk gewaardeerd. Dat kinderen veel verschillen in leerstijl, voorkeur, intelligentie, cultuur, karakter en veel van elkaar leren is een feit. Wat kinderen gemeen hebben is dat zij gebaat zijn bij structuur en duidelijkheid en een leerkracht nodig hebben om tot leren te komen. Kinderen leren zo vanuit een sterke basis en groeien in de eerste stappen naar zelfstandigheid.’

Onderwijs

‘Een leerkracht geeft sturing door nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren; het doel van het primair onderwijs. Een kind dat als beginner op school komt, is niet in staat het eigen leerproces te sturen. Beginners hebben namelijk, anders dan experts, weinig kennis en die kennis is slecht georganiseerd. Daarom zijn zij gebaat bij expliciete instructie met veel concrete voorbeelden en begeleid oefenen. De leerkracht neemt hier dus bij voorkeur een sturende rol aan. Gaandeweg het leerproces bouwt de leerkracht de sturing geleidelijk af, zodat leerlingen het uiteindelijk zelf leren doen.’

Image
Image

Ieder kind uniek

‘We weten steeds meer over het leerproces. Om kinderen goed te kunnen blijven helpen, zijn er steeds meer specialisten nodig. Op de dr. H. Bouwmanschool zijn onder andere een taal-, reken- en gedragsspecialist en twee specialisten ‘jonge kind’ aanwezig. Onze specialisten kunnen leerkrachten en kinderen heel gericht ondersteunen. Kleuters leren op hun eigen manier. Het brein van kleuters laat zich niet sturen. Kleuters leren in hun eigen tempo, gefaseerd en sprongsgewijs. Dat is de reden dat wij kleuters willen uitdagen en volgen in hun ontwikkeling.’

Goed voorbereid naar het vervolgonderwijs

‘Het primair onderwijs bereidt kinderen voor op het te volgen van vervolgonderwijs. Vanuit het doel kinderen in algemene zin te vormen, wordt basale kennis en worden vaardigheden aangeleerd om leerlingen in staat stellen deel te nemen aan vervolgonderwijs. Pas na afronding daarvan zijn zij voldoende voorbereid voor deelname aan de maatschappij.’

Brede ontwikkeling

‘Voor kinderen is het goed dat zij zich naast de kernvakken breed ontwikkelen. Wij werken daarom samen met verschillende vakleerkrachten. Voor alle groepen is er de vakleerkracht gymnastiek. De groepen 1-2 krijgen muziekles van een vakleerkracht van Quintus. De lessen beeldende vorming van de groepen 3-4-5 worden eveneens door Quintus verzorgd. En de groepen 6-7-8 volgen éénmaal per week een les kunst en techniek op het nabijgelegen Ichthus college. Als cultuurschool volgen wij een activiteitenkalender, daarnaast stimuleren wij zoveel mogelijk buitenschoolse (sport)activiteiten.’

Image

"We hebben veel specialisten in huis"