“Met elkaar zorgen we voor
een fijne sfeer op school”

“Met elkaar zorgen we voor
een fijne sfeer op school”

Hoe ga je om met lastige situaties? Wanneer gaat iemand jouw grens over en hoe geef je dit aan? Bij ons op school richten we ons op positieve gedragsveranderingen. ‘We zeggen dus niet wat niet mag, maar wat we wél willen zien’, legt gedragsspecialist en leerkracht Corien Kok uit.

‘Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede methode voor een positief schoolklimaat. Preventief en positief zijn wel de kernwoorden van deze methode. We besteden in onze lessen veel aandacht aan gedragsverwachtingen. Dat doen we van groep 1 tot en met 8. Wat er van ieder kind verwacht wordt is hetzelfde, maar we bieden dat bij de kleuters anders aan dan bij de hogere groepen.’

Situaties oefenen

‘Hoe handel je als iemand een grens overgaat? Dat oefenen we in de lessen met de stop-loop-praat routine. Wanneer en hoe geef je het stopteken? Vervolgens oefenen we daadwerkelijk het weglopen. Je oefent met PBS hoe je met bepaalde situaties om moet gaan.’

"Ieder kind mag er zijn!"

Alles wat aandacht krijgt, groeit!

‘We belonen goed gedrag op verschillende manieren. Individueel maar ook in groepsverband. Een individuele beloning kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling even iets anders doet dan het reguliere werk of iemand kiest om mee te voetballen. Kleuters mogen bijvoorbeeld voor een keer speelgoed van thuis meenemen om even lekker mee te spelen. ‘

‘Een beloning voor de hele groep kan bijvoorbeeld zijn om lekker buiten te spelen. We hebben ook wel eens een make-up en nagellakmiddag gedaan. De kinderen genieten hier echt van, mooi om te zien.’

Kinderen denken mee

‘Samen met mijn collega’s bereiden we de PBS lessen voor, maar daar betrekken we ook kinderen en ouders bij. Zo hebben we een PBS-kidsteam dat met ons meedenkt en eigen ideeën inbrengt. We hebben ook een PBS-team wat bestaat uit leerkrachten en ouders. Doordat kinderen, leerkrachten en ouders betrokken zijn, wordt het iets van ons allemaal.’

Image
Image

Groepsvorming

‘In groep 5 gaat groepsvorming een rol spelen en daarom kiezen we er bewust voor om Paxze trainingen aan te bieden. Dat is een sociale weerbaarheidstraining, die bestaat uit 12 lessen onder schooltijd. Halverwege is er ook een les waarbij ouders welkom zijn. Iedere week krijgen ouders een bericht waarin staat waaraan gewerkt is, zodat hier thuis ook op ingespeeld kan worden.’

Enthousiaste kinderen

‘We zien dat PBS een positief effect heeft op ons pedagogisch klimaat. Kinderen geven aan dat er een fijne sfeer op school is. Naast PBS geven we ook lessen sociaal emotioneel leren, burgerschap en mensenrechten vanuit de methode Kwink. Deze sluit aan bij PBS. Met spelletjes, filmpjes en groepsgesprekken leren kinderen omgaan met verschillen. Want ieder kind mag er zijn!’

Image