“Lezen in de klas ”

“Lezen in de klas ”

Lezen is niet alleen belangrijk, maar ook erg leuk om te doen. Daarom lezen we iedere dag in alle groepen voor. We stimuleren kinderen om ook zelf te lezen en werken we vooral heel veel samen met de Bibliotheek op school. ‘Kinderen vinden het geweldig dat ze in onze schoolbibliotheek ook boeken voor thuis mogen lenen.’

Hanneke van Baalen geeft les aan groep 5 en is daarnaast taal- en leescoördinator. Greta Engelsman is leesconsulent van de Bibliotheek Kampen. ‘We werken sinds 2014 samen en dat werpt zijn vruchten af. Zo hebben we een veel grotere collectie boeken op school, die staan duidelijk zichtbaar in de schoolbibliotheek en de collectie wordt vaak ververst.’

Image

Boeken lenen

‘Boeken die minder vaak worden geleend, worden door Greta meegenomen en vervangen door andere. Kinderen vinden op die manier altijd een nieuw boek. Kinderen van 0 tot 12 jaar, dus ook die nog op de kinderopvang zitten, mogen boeken lenen voor thuis en dat vinden ze geweldig. Voor sommigen is de drempel naar ‘de grote bibliotheek’ best hoog, maar hier op school lopen ze graag even binnen. Patricia Volmer, voorleesconsulent en collega van Greta, is twee keer per week op school om de ouders van de peuters en kleuters hierbij te helpen en voorleestips te geven.’

Grote bibliotheek

‘Er kunnen ook boeken in de grote bibliotheek worden gereserveerd en die neemt Greta dan mee naar school. Heel handig. Ook in de klas besteden we veel aandacht aan lezen. We lezen in alle groepen, dus van 1 tot en met 8, voor en iedere dag wordt er stil gelezen. Daar koppelen we een minilesje aan vast, met de methode Lezen is Top. Dan lezen we bijvoorbeeld een heel klein stukje voor en stoppen op een spannend moment. Wie zou er verder willen lezen? Nou, dat willen ze wel!’

Image

‘We lezen iedere dag in alle groepen voor’

Image

VoorleesExpress

‘We doen er alles aan om kinderen met plezier te laten lezen en hebben ook oog voor kinderen die daar moeite mee hebben. Fijn om dan te kunnen terugvallen op de leesconsulent van de bibliotheek. We werken ook samen met de Stichting VoorleesExpress; vrijwilligers lezen voor bij kinderen thuis, doen een spelletje en gaan samen naar de bibliotheek. Ook hebben we contact met het Taalpunt, waar ouders een taalcoach kunnen krijgen. Als school kunnen we niet zonder zulke partners. We merken dat het leesplezier enorm is toegenomen en dat kinderen nu zelf naar ons toekomen om voor de vakantie lekker een boek te lenen voor thuis. Daar doen we het voor!’