“De juiste begeleiding
op elk niveau”

“De juiste begeleiding
op elk niveau”

We zijn een christelijke basisschool en geven les volgens wetenschappelijke onderbouwde methoden. Onze leerlingen krijgen op verschillende niveaus instructie, voordat ze zelf aan het werk gaan. De leerkracht heeft een sturende rol. Uiteraard hebben wij oog voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben en passen ons aanbod daarop aan.

'Trudy de Jong is coördinator hoogbegaafdheid en richt zich specifiek op kinderen die meer aankunnen. ‘(Hoog) begaafde kinderen, slimmere kinderen en kinderen met een betere werkhouding dan gemiddeld hebben begeleiding nodig, onder andere in het leren-leren en in het omgaan met fouten maken. Ik merk dat ze dat nog wel eens lastig vinden.’

Image

Van elkaar leren

‘We hebben op school denkers en doeners. Als coördinator hoogbegaafdheid ben ik veel met ‘de denkers’ bezig. Elke vrijdagmiddag begeleid ik een groepje. Ik leg specifieke opdrachten uit, help kinderen met het plannen van hun werk en evalueer aan het einde van het blok hoe het is gegaan. Het is zo’n succeservaring als het lukt, als ze leren dat niet alles in één keer goed hoeft, dat het moeite mag kosten. Ze leren vooral van elkaar en dat is mooi om te zien!’

"We hebben op school denkers en doeners"

Levelwerk

‘Voor de kleuters hebben we “Levelspel” met daarin allerlei leuke taal- en rekenopdrachten, maar ook extra oefeningen voor beginnend lezen en rekenen. Vanaf groep 3 werken we met allerlei leuke taal en rekenopdrachten, spellen en spreekbeurten vanuit de methode “Levelwerk”. Kinderen krijgen een duidelijke instructie buiten de klas en kunnen met Levelwerk verder als ze klaar zijn met hun “klas”werk. Op die manier dagen we ze extra uit.’

Image
Image
Image

Het Spectrum

‘Er is binnen Iris ook een Plusklas, Het Spectrum genaamd. Voor sommige (hoog)begaafde leerlingen is de verrijking en verbreding van het aanbod dat wij binnen de school bieden met onder andere Levelwerk nog niet voldoende. Zij kunnen, in overleg met school en ouders naar het Spectrum. Bij het Spectrum is een leerkracht aanwezig die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Zij komen één dagdeel per week samen op een Iris school. Hier krijgen ze opdrachten die ze op hun eigen school kunnen uitwerken.’

Image